Manuálová stránka ZONER Antivirus – zavlmtp.conf

JMÉNO

zavlmtp.conf – konfigurační soubor pro ZAV LMTP modul Zoner AntiViru


POPIS

Zavlmtp.conf je konfigurační soubor pro LMTP modul Zoner AntiViru daemon (ZAVd). Přečtěte si zavd.conf(5) pro informace o formátu souboru, syntaxi a sémantice. Doporučujeme přečíst si dokumentaci k vašemu MTA a LMTP protokolu.


LMTP SERVER SETUP

Tato sekce nastavuje komunikaci modulu s MTA a jeho identifikaci.


ZAVLMTP_HOSTNAME = [string]

Hostname, kterým se modul představí při ustavování LMTP komunikace.
ZAVLMTP_PORT = [int]

Port, na kterém se bude čekat na připojení od MTA, který bude tento modul využívat jako filtr.
ZAVLMTP_RELAY = [string]

Hostname cílového MTA, kterému se budou posílat maily, které se nezahodí. Daný MTA musí být správně nakonfigurován, minimálně musí být schopen přijmout maily o stejné velikosti, jakou LMTP modul akceptuje a musí podporovat rozšíření 8BITMIME.
ZAVLMTP_RELAY_PORT = [int]

Port cílového MTA pro SMTP komunikaci.
ZAVLMTP_MAX_SIZE = [size]

Maximální velikost příchozího mailu (bude součástí ustavení komunikace LMTP).
ZAVLMTP_HEADER = [string]

Text přidaný do hlavičky mailu, např. ‘X-VirusScan: Zoner AntiVirus’.
ZAVLMTP_FILE_TIMEOUT = [time]

Časový limit pro jeden soubor, včetně skenovací doby a doby čekáni ve frontě na oskenování.ACTIONS SETUP

Tato sekce nastavuje, co dělat s analyzovanými maily, které jsou označené daným typem výsledku. Viz zavcli(1) pro možné typy výsledků.
Možné akce:

PASS – odeslat mail k doručení

DROP – chovat se, jako by mail byl doručen, ale neodeslat jej, mail je tak ZTRACEN!

REJECT – označit mail jako nedoručitelný, to způsobí, že MTA zašle oznámení o nedoručení odesilateli

ZAVLMTP_SCANERROR = [enum]

ZAVLMTP_CLEAN = [enum]

ZAVLMTP_INFECTED = [enum]

ZAVLMTP_PROBINFECTED = [enum]

ZAVLMTP_SUSPICIOUS = [enum]

ZAVLMTP_NONSTANDARD = [enum]

ZAVLMTP_UNKNOWN = [enum]

ZAVLMTP_TIMEOUT = [enum]LOGGING SETUP

Tato sekce nastavuje logování na straně ZAV LMTP (ZAVd může logovat výsledky podle skenovaných souborů, ale neví nic o zasílání mailů).


ZAVLMTP_LOG_DROP = [bool]

Vypsat zprávu, byl-li mail zahozen.
ZAVLMTP_LOG_REJECT = [bool]

Vypsat zprávu, byl-li mail odmítnut.
ZAVLMTP_LOG_PASS = [bool]

Vypsat zprávu, byl-li mail odeslán dále.
ZAVLMTP_LOG_STATS = [bool]

Logovat statistiky skenu (dobu skenování a oskenovanou velikost).SCANNING SETUP

Tato sekce nastavuje parametry skenu, které mají přednost před výchozím nastavením ZAVd. Viz zavd.conf(5) v sekci SCANNING SETUP pro bližší informace.


ZAVLMTP_SCAN_LEVEL = [enum]

ZAVLMTP_SCAN_FULL = [bool]

ZAVLMTP_SCAN_HEURISTICS = [bool]

ZAVLMTP_SCAN_EMULATION = [bool]

ZAVLMTP_SCAN_ARCHIVES = [bool]

ZAVLMTP_SCAN_PACKERS = [bool]

ZAVLMTP_SCAN_GDL = [bool]

ZAVLMTP_SCAN_PHISHING = [bool]

ZAVLMTP_SCAN_DEEP = [bool]

ZAVLMTP_SCAN_MAX_SIZE = [size]

ZAVLMTP_SCAN_MAX_FILES = [int]

ZAVLMTP_SCAN_RECURSION = [int]

ZAVLMTP_SCAN_TIMEOUT = [time]


News from Development

ZONER AntiVirus 2.0 has been released

On June 25, 2020, a production version of ZONER AntiVirus has been released. After the public beta and public testing,…

Redesign of Android apps

Zoner AntiVirus Free and  Zoner Mobile Security apps have been upgraded to a new, more modern design. The apps still…

Android 7 restricts ZAV features

Due to changes in system architecture, some features of Zoner AntiVirus and Zoner Mobile Security cannot be used in Android…

Show Log

Interval.cz Magazine

Develop of usage of HTTPS by Google statistics

It is a difficult task to estimate the rate of HTTPS usage on the Internet, so it is mostly based…

HTTP is dead in Chrome since July

Launching Chrome 68 will be a turning point for the world of the Internet: Any website with no SSL/TLS certificate…

Why are code signing certificates indispensable?

You may not be a direct user of code signing certificates, but you have certainly (though unconsciously) worked with them…

All Articles

Latest Blog Posts

ZONER AntiVirus 2.0 has been released

On June 25, 2020, a production version of ZONER AntiVirus has been released. After the public beta and public testing,…

New website

We are pleased to announce that we have launched a new ZONER AntiVirus website. In addition to the Czech language,…

Read Blog