License Agreement

Licenční ujednání

1. Základní ustanovení

Tato dohoda je uzavírána mezi společností ZONER software, a.s., jako producentem programu Zoner AntiVirus (dále jen “program”) a Vámi, jako legálním vlastníkem nebo jeho zákonným zástupcem počítače na němž je kopie programu instalována (dále jen “uživatel”). Kladným potvrzením licenční smlouvy souhlasíte se všemi jejími body.

2. Program

Program JE volně šiřitelný software (tzv. freeware). Program lze volně šířit i bez předchozího písemného svolení ZONER software, a.s. Verze programu je poskytována bezplatně po neomezenou dobu od instalace na počítači.

3. Aktivace programu a licenční číslo

Pro plnohodnotnou funkci programu je nutné provést aktivaci programu. Aktivace programu se provádí přes internet, na stránkách www.zonerantivirus.com. Po úspěšné aktivaci obdržíte mailem unikátní licenční číslo (dále jen “licence”), které vložíte do nastavení programu. Teprve provedením aktivace a uplatněním licenčního čísla bude programu umožněno si zcela automatizovaně stahovat aktualizace a nové popisy virů.

4. Copyright

Práva k programu i všem jeho částem jsou vlastnictvím ZONER software, a.s., a/nebo jeho dodavatelů. Program je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních dohod.

5. Ostatní omezení

Není dovoleno převádět získanou licenci na třetí osobu, půjčovat nebo pronajímat třetí osobě. Není dovoleno program upravovat a nebo provádět jeho zpětnou analýzu nebo zahrnovat do jiných programových produktů a šířit programy takto vzniklé.

6. Multilicenční užití

Program s přiděleným unikátním licenčním číslem je dovoleno používat na více jak jednom počítači pouze v maximálním počtu kopií daných písemným prohlášením producenta (multilicenčním listem).

7. Ukončení platnosti smlouvy

Smlouva pozbývá platnosti v případě porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy. Při ukončení platnosti MUSÍ být vymazány všechny kopie programu, které se vztahují k licenci udělené touto smlouvou.

8. Omezení záruky

ZONER software, a.s., nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím tohoto programu na počítači uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto programu.

9. Obchodní a technická podpora

Máte-li jakékoliv dotazy k legálnosti používání tohoto programu, kontaktujte obchodní oddělení ZONER software, a.s. Svoje technické dotazy směřujte na zákaznickou a technickou podporu.


News from Development

Redesign of Android apps

Zoner AntiVirus Free and  Zoner Mobile Security apps have been upgraded to a new, more modern design. The apps still…

Android 7 restricts ZAV features

Due to changes in system architecture, some features of Zoner AntiVirus and Zoner Mobile Security cannot be used in Android…

ZAV is compatible with Android 8 Oreo

Zoner AntiVirus Free has been updated to version 1.13.5, Zoner Mobile Security to version 1.6.5 and users of both versions…

Zobrazit záznamy

Píšou o nás

Develop of usage of HTTPS by Google statistics

It is a difficult task to estimate the rate of HTTPS usage on the Internet, so it is mostly based…

HTTP is dead in Chrome since July

Launching Chrome 68 will be a turning point for the world of the Internet: Any website with no SSL/TLS certificate…

Why are code signing certificates indispensable?

You may not be a direct user of code signing certificates, but you have certainly (though unconsciously) worked with them…

Všechny články

Novinky z blogu

New website

We are pleased to announce that we have launched a new ZONER AntiVirus website. In addition to the Czech language,…

Číst blog