Manuálová stránka ZONER Antivirus – zavicap.conf

JMÉNO

zavicap.conf – konfigurační soubor pro ZAV ICAP modul Zoner AntiViru


POPIS

Zavicap.conf je konfigurační soubor pro ICAP modul Zoner AntiViru daemon (ZAVd). Přečtěte si zavd.conf(5) pro informace o formátu souboru, syntaxi a sémantice. Doporučujeme přečíst si dokumentaci k vašemu proxy serveru a ICAP protokolu.


ICAP SERVER SETUP

Tato sekce nastavuje komunikaci modulu s proxy serverem.


ZAVICAP_PORT = [int]

Port, na kterém se má čekat na příchozí spojení od proxy serveru.
ZAVICAP_MAX_SIZE = [size]

Maximální velikost pro skenování souboru (větší soubory budou označeny jako čisté).
ZAVICAP_PARTIAL = [bool]

Požívat stahování po částech. Nejprve se naplní buffer, který se průběžně odesílá klientovi. Až po přijetí poslední části se soubor oskenuje a poslední část se klientovi pošle/nepošle na základě výsledku, což by mělo u klienta způsobit chybu stahování.
ZAVICAP_PARTIAL_BUFFER = [size]

Velikost bufferu, který se použije pro stahování po částech.
ZAVLMTP_FILE_TIMEOUT = [time]

Časový limit pro jeden soubor, včetně času skenování a času stráveného ve frontě čekajících na oskenování.ACTIONS SETUP

Tato sekce nastavuje, co dělat s oskenovanými soubory které jsou ozančené daným typem výsledku. Viz zavcli(1) pro možné typy výsledků.
Možné akce:

ALLOW – pošle soubor/stránku klientovi

DENY – zablokuje požadovaný soubor/stránku a namísto něj pošle oznamovací stránku

ZAVICAP_SCANERROR = [enum]

ZAVICAP_CLEAN = [enum]

ZAVICAP_INFECTED = [enum]

ZAVICAP_PROBINFECTED = [enum]

ZAVICAP_SUSPICIOUS = [enum]

ZAVICAP_NONSTANDARD = [enum]

ZAVICAP_UNKNOWN = [enum]

ZAVICAP_TIMEOUT = [enum]LOGGING SETUP

Tato sekce nastavuje logování na straně ZAV ICAP (ZAVd může logovat výsledky podle skenovaných souborů, ale neví nic o webových stránkách).


ZAVICAP_LOG_DENY = [bool]

Vypsat zprávu, byl-li soubor zablokován.
ZAVICAP_LOG_ALLOW = [bool]

Vypsat zprávu, byl-li soubor poslán klientovi.
ZAVICAP_LOG_INFO = [bool]

Vypsat i jiná informativní hlášení.SCANNING SETUP

Tato sekce nastavuje parametry skenu, které mají přednost před výchozím nastavením ZAVd. Viz zavd.conf(5) v sekci SCANNING SETUP pro bližší informace.


ZAVICAP_SCAN_LEVEL = [enum]

ZAVICAP_SCAN_FULL = [bool]

ZAVICAP_SCAN_HEURISTICS = [bool]

ZAVICAP_SCAN_EMULATION = [bool]

ZAVICAP_SCAN_ARCHIVES = [bool]

ZAVICAP_SCAN_PACKERS = [bool]

ZAVICAP_SCAN_GDL = [bool]

ZAVICAP_SCAN_PHISHING = [bool]

ZAVICAP_SCAN_DEEP = [bool]

ZAVICAP_SCAN_MAX_SIZE = [size]

ZAVICAP_SCAN_MAX_FILES = [int]

ZAVICAP_SCAN_RECURSION = [int]

ZAVICAP_SCAN_TIMEOUT = [time]


News from Development

ZONER AntiVirus 2.0 has been released

On June 25, 2020, a production version of ZONER AntiVirus has been released. After the public beta and public testing,…

Redesign of Android apps

Zoner AntiVirus Free and  Zoner Mobile Security apps have been upgraded to a new, more modern design. The apps still…

Android 7 restricts ZAV features

Due to changes in system architecture, some features of Zoner AntiVirus and Zoner Mobile Security cannot be used in Android…

Show Log

Interval.cz Magazine

Develop of usage of HTTPS by Google statistics

It is a difficult task to estimate the rate of HTTPS usage on the Internet, so it is mostly based…

HTTP is dead in Chrome since July

Launching Chrome 68 will be a turning point for the world of the Internet: Any website with no SSL/TLS certificate…

Why are code signing certificates indispensable?

You may not be a direct user of code signing certificates, but you have certainly (though unconsciously) worked with them…

All Articles

Latest Blog Posts

ZONER AntiVirus 2.0 has been released

On June 25, 2020, a production version of ZONER AntiVirus has been released. After the public beta and public testing,…

New website

We are pleased to announce that we have launched a new ZONER AntiVirus website. In addition to the Czech language,…

Read Blog