Zoner Antivirus – The Latest Technology

The program core has a modern design, contains a state-of-the-art code emulator, and boasts a unique heuristic analyzer, designed precisely to meet the threats of today.

V serverových mailových službách dominuje Linux

Většina virů a nežádoucího software se šíří právě prostřednictvím emailů. Provedli jsme podrobnou analýzu, jaké mailové služby na straně serverů a jaký použitý operační systém dominují českému a slovenskému Internetu. Nejpoužívanější poštovní servery běží na některé z distribucí Linuxu a obhospodařují tak přes 80% internetu.

Výsledky

Podíl linuxových a windowsovských systému na mailových službách

Zhodnocení

Analýza byla provedena v září 2007 na počtu 170.000 českých domén [CZ] a 77.000 slovenských domén [SK]. Z důvodu srovnání uvádím výsledky pro každou zemi zvlášť.

Dle výsledku průzkumu je zřejmá výrazná převaha linuxových řešení pro použití poštovních serverů, která je v České republice až 80% a na Slovensku dokonce 86% na počet obsloužených domén. Podle počtu přidělených IP adres jsou však čísla menší - v České republice 62% a na Slovensku 73%. Při určitém zjednodušení můžeme uvažovat, že jedna IP adresa je přidělena jednomu fyzickému serveru.

V prvním čtvrtletí roku 2008 připravujeme druhé měření.

Metodika

U každé domény se nahlíží do její DNS, kde zjišťujeme její MX záznam. Zde je uvedená informace na které IP adrese běží poštovní služba pro danou doménu. MX záznamů bývá zpravidla víc z důvodu používání potřebných záložních poštovních serverů, avšak vzhledem k cílům tohoto průzkumu nás zajímal pouze primární MX záznam. Zde musíme upozornit, že ne každá doména potřebuje poštovní služby a tedy nemusí mít MX záznam, což je uvedeno v tabulce na konci článku.

Následně bylo potřeba určit jaké řešení poštovních služeb je postaveno za zjištěnou IP adresou. V méně případech se nám na náš dotaz služba přímo představila, v těch ostatních případech jsme museli určit použité řešení dle charakteristických vlastností komunikace se serverem. V několika případech se nám vůbec nepodařilo zjistit, které řešení je použito, což je také uvedeno v tabulce na konci článku.

V konečné fázi jsme každé řešení označili je-li se nabízeno pro systémy Windows nebo Linux. Některé služby mohou běžet pod oběma systémy, takže při sčítání se naměřené číslo rozdělilo napůl mezi oba systémy.

Z uvedené metodiky je patrné, že může dojít k určité rozdílnosti mezi skutečnými a zjištěnými hodnotami. Lze tedy předpokládat, že uvedené výsledky můžou mít maximálně 5% odchylku.

Zjištěné údaje

Česká republika
  system mail service hosted IP hosted domain*
1 Linux Postfix 3 878 60 088
2 Linux QMail 1 444 27 228
3 Linux Sendmail 3 168 19 659
4 Linux Exim 694 13 571
5 L/W MailEnable server from Ixis 87 6 274
6 Windows Merak 201 6 170
7 Windows IMail 68 5 914
8 Windows Kerio Mail Server 1 394 4 995
9 Windows Microsoft Exchange 2 565 4 367
10 Sun Sun Java System Messaging 4 3 293
11 Windows Eudora Internet Mail Server 690 1 532
12 Windows Groupwise Internet Agent 458 1 212
13 Linux MailStripper 70 931
14 L/W XMail 53 630
15 L/W Lotus Domino 201 561
16 Windows MailEnable 49 321
17 Windows MDaemon 52 316
18 Windows XWall for Microsoft Exchange 50 307
19 L/W InterScan VirusWall 42 166
20 Linux MessageWall 12 166
21 L/W Checkpoint FireWall-1 GX 57 124
22 Windows MailSite 52 105
23 Windows Webshield Appliances (AEC) 21 102
24 Linux eXtremail 30 100
25 Linux Post Office 9 95
26 L/W CommuniGate 32 82
27 Linux ZMailer 6 68
28 Windows ArGoSoft Mail Server 15 47
29 Windows MailMax 4 36
30 Linux MailFront 18 30
31 L/W DeskNow 7 10
32 MacOS PowerMail 2 6
33 Linux Apache James 3 4
34 Windows hMailServer 2 4
35 Windows QK SMTP Server 2 3
36 Windows FTGate Mail Server 1 1
    nerozpoznáno 1 604 6 793
    MX záznam nemá   3 938
Slovensko
  system mail service hosted IP hosted domain*
1 Linux Postfix 1 816 19 787
2 Linux QMail 566 15 342
3 Linux Exim 282 10 179
4 Sun Sun Java System Messaging 3 5 197
5 Linux Sendmail 777 3 902
6 Windows Microsoft Exchange 604 1 315
7 Windows Kerio Mail Server 269 1 188
8 Linux MailStripper 29 1 138
9 L/W MailEnable server from Ixis 18 1 123
10 Windows IMail 28 1 089
11 Windows Merak 57 708
12 L/W XMail 18 354
13 Windows Groupwise Internet Agent 129 318
14 Windows Eudora Internet Mail Server 95 177
15 L/W Lotus Domino 69 167
16 L/W CommuniGate 24 93
17 Windows MailEnable 14 69
18 L/W Checkpoint FireWall-1 GX 23 53
19 Windows MailSite 20 51
20 Windows XWall for Microsoft Exchange 16 44
21 Linux eXtremail 12 36
22 Windows MDaemon 21 25
23 Windows ArGoSoft Mail Server 5 24
24 L/W InterScan VirusWall 15 20
25 Windows MailMax 3 11
26 Linux Post Office 3 8
27 MacOS PowerMail 3 8
28 Windows hMailServer 3 8
29 Linux Apache James 2 5
30 Windows MailFront 3 4
31 Linux ZMailer 2 2
32 Windows Webshield Appliances (AEC) 2 2
33 L/W DeskNow 1 1
34 Windows FTGate Mail Server 1 1
35 Windows FTGate Mail Server 1 1
36 Windows Lotus SMTP MTA Service 1 1
37 Windows MailFrontier 1 1
38 Linux MessageWall 1 1
    nerozpoznáno 815 1 128
    MX záznam nemá   13 359

Shield your Android

Current Virus Activity

Heuristics13.0%
I-Worm.Runouce.b7.7%
Dropper.Generic2.ANED7.3%
Trojan.Poison-14625.4%
Trojan.Injector.CK2.5%

Current Version

ZAV Core:
20140818-646
ZAV Database:
20181001-3158318
Zoner Antivirus

Zoner Sandbox

If you suspect that a file might be infected and you thus want to determine what a given program is doing, you can send a file for us to analyze. We will evaluate the given program's behavior and send you back detailed results.